CESJA UMOWY LEASINGU - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

 

1. Informacje ogólne:


Cesja jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta
(wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej,
cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek,
zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).


Umowa cesji wejdzie w życie po uregulowaniu przez dotychczasowego
Korzystającego wszystkich zaległości z tytułu danej umowy leasingu.


W przypadku umów leasingu cesja możliwa jest tylko w przypadku leasingu
operacyjnego.

Cesja umowy leasingu finansowego nie jest możliwa.
Umowę leasingu finansowego można tylko zakończyć w dowolnym momencie jej
trwania. Korzystający jest zobligowany do wykupienia przedmiotu umowy leasingu
.


2. Postępowanie:

Kontakt telefoniczny, emailowy z przedstawicielem handlowym (opiekun umowy)


3. Wymagane dokumenty:

Wniosek o cesję - pobierz
Dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, CEIDG, KRS)
Dokumenty finansowe (w zależności od prowadzonej działalności np. KPiR,PIT 36)
Dodatkowe dokumenty (w zależności od decyzji Komitetu Kredytowego)

 

Banner Banner Banner


Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy