CESJA UMOWY LEASINGU - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

 

1. Informacje ogólne:


Cesja jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta
(wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej,
cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek,
zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).


Umowa cesji wejdzie w życie po uregulowaniu przez dotychczasowego
Korzystającego wszystkich zaległości z tytułu danej umowy leasingu.


W przypadku umów leasingu cesja możliwa jest tylko w przypadku leasingu
operacyjnego.

Cesja umowy leasingu finansowego nie jest możliwa.
Umowę leasingu finansowego można tylko zakończyć w dowolnym momencie jej
trwania. Korzystający jest zobligowany do wykupienia przedmiotu umowy leasingu
.


2. Postępowanie:

Kontakt telefoniczny, emailowy z przedstawicielem handlowym (opiekun umowy)


3. Wymagane dokumenty:

Wniosek o cesję - pobierz
Dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, CEIDG, KRS)
Dokumenty finansowe (w zależności od prowadzonej działalności np. KPiR,PIT 36)
Dodatkowe dokumenty (w zależności od decyzji Komitetu Kredytowego)

 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy