E-faktura


Decydując się na usługę e-faktury nasi Klienci otrzymują tylko wersję elektroniczną dokumentu, opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym. E-faktura jest dostępna w Portalu Klienta już następnego dnia po jej wystawieniu.

 

Zachęcamy do korzystania z e-faktury i uzyskania korzyści takich jak:

  • Zredukowanie zbędnej ilości dokumentów papierowych, a co za tym idzie obniżenie kosztów związanych z ich archiwizacją.
  • Szybszy obieg dokumentów – e-faktury są dostępne już następnego dnia po ich wystawieniu, zniwelowanie problemu spóźniających się przesyłek listowych.
  • Stały i łatwy dostęp do bieżących i historycznych danych (możliwość szybkiego sortowania i wyszukiwania dokumentów).
  • Brak potrzeby skanowania dokumentów – mają formę elektroniczną (plik PDF).INSTRUKCJA: E-FAKTURA KROK PO KROKU


Przy podpisywaniu umowy leasingowej podajemy aktualny adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o Portalu Klienta oraz link aktywacyjny.


Krok I – wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza e-zgody ( z usługi tej można zrezygnować w dowolnym momencie, po przesłaniu pisemnej informacji).

 
Krok II – odebranie e-maila z linkiem aktywacyjnym do Portalu Klienta


UWAGA! Link ten jest ważny przez określony czas, po jego upłynięciu traci się możliwość zalogowania i konieczne jest wygenerowanie nowego linku aktywacyjnego – w tym celu należy wysłać e-mail na adres cok@impuls-leasing.pl.


Krok III
– kliknięcie w link aktywacyjny, zaakceptowanie Regulaminu i ustawienie indywidualnego hasła do Portalu Klienta.


E-faktury spełniają wszelkie warunki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005 nr 133 poz. 1119). IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. spełnia warunki § 4 przytoczonego poniżej. Wszelkie e-faktury są wystawiane i sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku i weryfikowane ważnym kwalifikowanym certyfikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten jest gwarancją autentyczności pochodzenia i integralność treści wystawionych elektronicznych faktur.


„§ 4. Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.”

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy