Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny
W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony,
  • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Leasing finansowy
W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty leasingowej stanowiącą odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. W leasingu finansowym nie ma wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego
  • umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Uwaga: na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru, stąd Finansujący po przekazaniu przedmiotu leasingu zobowiązany jest do wystawienia faktury na VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Leasing zwrotny
W tym modelu Korzystający odsprzedaje Finansującemu swój środek trwały za gotówkę, a następnie korzysta z tego środka trwałego na podstawie umowy leasingu.
Leasing zwrotny może być realizowany w formie leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.

 

Umowa pożyczki

Pożyczka jest alternatywną możliwością finansowania inwestycji w stosunku do oferty leasingu. Produkt ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm ubiegających się o dotacje unijne dla swoich inwestycji oraz przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT.


W ramach tej formy finansowania, Pożyczkobiorca staje się prawnym właścicielem finansowanych przedmiotów. Spłata rat pożyczki w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu.
Korzyści płynące z umowy pożyczki:

właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca,
umożliwia ubieganie się o dotacje unijne,
zmniejsza obciążenie podatkowe firmy: raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

 

Banner Banner Banner


Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy

CMS HYDRAPORTAL
Polityka prywatności