Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny
W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony,
  • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Leasing finansowy
W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty leasingowej stanowiącą odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. W leasingu finansowym nie ma wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

  • umowa musi być zawarta na czas określony
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego
  • umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Uwaga: na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru, stąd Finansujący po przekazaniu przedmiotu leasingu zobowiązany jest do wystawienia faktury na VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Leasing zwrotny
W tym modelu Korzystający odsprzedaje Finansującemu swój środek trwały za gotówkę, a następnie korzysta z tego środka trwałego na podstawie umowy leasingu.
Leasing zwrotny może być realizowany w formie leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.

 

Umowa pożyczki

Pożyczka jest alternatywną możliwością finansowania inwestycji w stosunku do oferty leasingu. Produkt ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm ubiegających się o dotacje unijne dla swoich inwestycji oraz przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT.


W ramach tej formy finansowania, Pożyczkobiorca staje się prawnym właścicielem finansowanych przedmiotów. Spłata rat pożyczki w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu.
Korzyści płynące z umowy pożyczki:

właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca,
umożliwia ubieganie się o dotacje unijne,
zmniejsza obciążenie podatkowe firmy: raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy