IMPULS OCHRONA PRAWNA


Zdarzyło Ci się walczyć z ubezpieczycielem o wysokość wypłaty odszkodowania?

Wybierz IMPULS OCHRONA PRAWNA  - zabezpiecz siebie i swoich kierowców przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z użytkowaniem samochodu.


Korzyści płynące z posiadania IMPULS OCHRONA PRAWNA:


•    profesjonalna pomoc w przypadku wystąpienia sporów i problemów prawnych, których rozwiązanie wymaga dostępu do informacji prawnej, czy też zatrudnienia wyspecjalizowanych prawników
•    pokrycie kosztu kompleksowej obsługi prawnej: szczególnie doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego lub obrony w sprawach karnych
•    możliwość wykonania w ramach ubezpieczenia przedsądowej windykacji wierzytelności np. dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela tzw. OC sprawy, dochodzenie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela Autocasco, dochodzenie odszkodowania zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i doznaną krzywdę (ból i cierpienia), z tytułu wypadków spowodowanych przez osoby trzecie, czy dochodzenie roszczeń o wykonanie umów dotyczących pojazdu (od sprzedawcy pojazdu, serwisu samochodowego lub gwaranta) z tytułu niewłaściwej naprawy czy wad pojazdu (fizycznych lub prawnych)
•    wsparcie profesjonalistów w celu uzyskania odpowiedniej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i refundacji poniesionych kosztów leczenia
•    pewność ochrony swoich praw oraz zapewnienie dostępu do prawników na najwyższym poziomie
•    pokrycie kosztów i wsparcie w dochodzeniu odszkodowań tytułem rynkowego ubytku wartości pojazdu - odszkodowania te stanowią rekompensatę związaną z uszkodzeniem pojazdu, które nie powstało z winy posiadacza polisy D.A.S. i stanowi normalne następstwo zdarzenia, które spowodowało szkodę

Przykład Likwidacji Szkody - OC Sprawcy

Klient posiadający IMPULS OCHRONA PRAWNA został poszkodowany przez pojazd ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń. Zgłosił do IMPULS INSURANCE szkodę ponieważ uważał, że zaniżono mu wypłatę odszkodowania.
Z jego uwag wynikała, że odszkodowanie powinno być wyższe. Klient nie potrafił jednak ocenić rozmiarów dopłaty.

W ramach IMPULS OCHRONA PRAWNA ubezpieczyciel podjął następujące działania:
•    powołał rzeczoznawcę, który ustalił nieoszacowanie odszkodowania w dodatkowej wysokości 11.000 zł (wypłacono 6.000 zł)
•    poddał analizie decyzję ubezpieczyciela i ustalił, że szkoda została niesłusznie zakwalifikowana jako szkoda całkowita
•    wezwał ubezpieczyciela o dopłatę należnej kwoty
•    zakończenie postępowania na skutek pozytywnej reakcji ubezpieczyciela

W efekcie działań podjętych w ramach IMPULS OCHRONA PRAWNA sprawa zakończyła się wypłaceniem na rzecz Klienta dodatkowego odszkodowania w wysokości 11.000 zł.


Dodatkowe informacje:


•    składka w wysokości 200 zł rocznie
•    ubezpieczenie obejmuje:
      o    ochronę prawnych interesów Klienta
      o    przejęcie przez ubezpieczyciela kosztów dochodzenia praw
      o    zapewnienie w szerszym zakresie dostępności usług prawniczych
•    zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych obejmuje sprawy cywilne, karne i wykroczenia
•    suma ubezpieczenia 30 000 zł


 


 

 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy