IMPULS MAJĄTEK

Pożar, powódź, kradzież, uszkodzenia czy zniszczenia ….
Takie zdarzenia  mogą zagrozić bezpieczeństwu działania każdej firmy.

Skorzystaj z IMPULS MAJĄTEK, zanim będzie za późno!

IMPULS MAJĄTEK to:

zabezpieczenie składników majątku firmy na wypadek:
•    uszkodzenia, zniszczenia
•    kradzieży
•    zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.)

Korzyści dla Korzystającego:

•    możliwość odtworzenia utraconych składników majątku bez konieczności samodzielnego ponoszenia kosztów (środki z ubezpieczenia pozwolą na pokrycie strat)
•    posiadanie ubezpieczenia o najszerszym zasięgu na rynku (ubezpieczenie jest oparte na ubezpieczeniu All Risk)
Dodatkowe informacje:
•    suma ubezpieczenia: wartość odpowiadająca kosztom odbudowy, odtworzenia lub zastąpienia (tzn. wartość odtworzeniowa nowa)
•    przedmioty fabrycznie nowe – wartość fakturowa netto
•    przedmioty używane – wartość za jaką można odtworzyć przedmiot

IMPULS MAJĄTEK został przygotowany we współpracy z STU Ergo Hestia S.A.
 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy