Ubezpieczenie NNW Bezpieczny w IMPULS-LEASING

Program Bezpieczny w IMPULS-LEASING jest skierowany do Korzystających będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osób fizycznych jako wspólników spółek fizycznych, którzy zawarli z IMPULS-LEASING umowę leasingu operacyjnego. NNW Bezpieczny w IMPULS-LEASING to ubezpieczenie, które pozwala na uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec firmy leasingowej na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego Korzystającemu dalszego prowadzenia działalności zarobkowej.

Zalety naszego programu:

 • Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym terytorium RP.
 • Ubezpieczenie jest całodobowe.
 • Szeroki zakres działania i wysokie sumy ubezpieczenia przy niskiej miesięcznej składce.
 • Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy, ubezpieczenia NNW komunikacyjnego lub innego ubezpieczenia NNW.
 • Jest to ubezpieczenie niezależne od NNW komunikacyjnego z dużo szerszym zakresem ubezpieczenia, gdyż nie łączy się tylko i wyłącznie z wypadkiem komunikacyjnym.
 • Możemy podpisać kilka umów ubezpieczeniowych NNW w kilku innych Towarzystwach Ubezpieczeń i z każdego otrzymamy wypłatę świadczenia.
 • Ubezpieczyciel wypłaci nawet odszkodowanie w przypadku śmierci, jeżeli ona nastąpiła w okresie do 2 lat od daty wystąpienia wypadku, czyli jeżeli Klient miał wypadek i doznał obrażeń a w ciągu kolejnych 2 lat zmarł wskutek tego wypadku, i umowa leasingu w tym okresie skończyła się to i tak może otrzymać odszkodowanie.
 • Dodatkowo dostępny jest szeroki zakres świadczonych usług Assistance: wizyta lekarza, transport, dowóz leków, opieka nad dziećmi, pomoc psychologiczna.
 • Uproszczona wypłata odszkodowania.

  PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW § 4 pobierz

             OWU NNW dla umów zawieranych od 01.10.2018 pobierz
 

 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy