Godło Firma Przyjazna Klientowi 2024

mar 13, 2024Strona główna

Z przyjemnością informujemy, że po raz dziesiąty zostaliśmy laureatem godła „Firma Przyjazna Klientowi”.

Nasza wysoka jakość obsługi Klienta została po raz kolejny potwierdzona w niezależnym badaniu. Indeks Firma Przyjazna Klientowi wyniósł 95%*, plasując IMPULS – LEASING Polska znacznie powyżej progu pozytywnej certyfikacji. Ponadto, nasze wyniki we wszystkich badanych obszarach są na poziomie minimum 91%*:

  • Proces zakupowy: 97%
  • Gotowość do rekomendacji: 96%
  • Jakość obsługi: 96%
  • Ogólne zadowolenie: 95%
  • Podejście do Klientów: 93%
  • Customer Effort Score: 91%

Szczególnie cieszy nas bardzo wysoka ocena w obszarze „Gotowość do rekomendacji” – wskaźnik jest na wyjątkowo wysokim poziomie i świadczy o wysokim odsetku zadowolonych Klientów, którzy są gotowi polecać nasze usługi.

Tegoroczne wyniki IMPULS-LEASING Polska są w 4 kategoriach wyższe, a w 3 kategoriach identyczne jak u pozostałych Laureatów godła FPK 2023.** Najwyższą ocenę 97% otrzymaliśmy w kategorii „Proces Zakupowy” – oznacza to jakość obsługi na bardzo wysokim poziomie, co doceniają i zauważają nasi Klienci.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom, którzy wzięli udział w badaniu.

*Globalny indeks FPK jest średnią arytmetyczną z wartości indeksów dla poszczególnych obszarów. Indeks FPK może przyjmować wartości z przedziału od 0 do 100%. Dla pomyślnej certyfikacji globalny indeks FPK powinien wynieść co najmniej 75%, natomiast indeksy cząstkowe – co najmniej 70%.

** Wyniki FPK 2024 wszystkich firm biorących udział w badaniu będą znane na początku przyszłego roku (firmy są audytowane w różnych okresach w trakcie całego roku), stąd w chwili obecnej odniesienie do roku ubiegłego.