Ubezpieczenia IMPULS-INSURANCE

Cenimy naszych Klientów – dlatego robimy wszystko, aby zapewnić im maksimum bezpieczeństwa.

Proponujemy szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczając się za pośrednictwem naszej firmy Klienci mogą skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnych i wynegocjowanych przez nas warunków, a także zaoszczędzić swój cenny czas, który musieliby poświęcić na dopełnienie żmudnych formalności.

 GAP PEŁNY

Skorzystaj z ubezpieczenia GAP PEŁNY i poczuj się bezpiecznie!

GAP PEŁNY gwarantuje odzyskanie pełnej wartości fakturowej utraconego lub zniszczonego pojazdu.

W przypadku poniesienia szkody całkowitej lub kradzieży leasingowanego pojazdu, otrzymasz różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a wartością pojazdu z rozliczenia szkody całkowitej od Ubezpieczyciela AC lub OC.

Jako Nasz Klient otrzymujesz możliwość przeznaczenia środków z odszkodowania na opłatę wstępną przy kolejnym leasingu, dzięki czemu unikasz kosztów związanych z zakończeniem finansowania po szkodzie całkowitej.

GAP PEŁNY gwarantuje:

 • pełną ochronę przed spadkiem wartości pojazdu
 • dodatkowe środki pozwalające na zakup nowego pojazdu tej samej klasy – w pierwszych pięciu latach eksploatacji: 100%; w kolejnych latach: 50% różnicy
 • szybką wypłatę odszkodowania, bez zbędnych formalności
 • bezpieczeństwo przez cały okres trwania umowy leasingu (nawet do 72 miesięcy)
 • niski koszt ubezpieczenia w stosunku do zakresu świadczonej ochrony
 • wygodne, nieoprocentowane miesięczne raty (bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych).

 

Zobacz jak GAP PEŁNY ochroni Twój samochód!

LEASINGUJESZ SAMOCHÓD O WARTOŚCI 120 000 zł
W trzydziestym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa Twojego samochodu spadnie o ponad 40%

GAP

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
68 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej pojazdu,
czyli 68 000 zł.

GAP PEŁNY
52 000 zł
GAP PEŁNY zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 52 000 zł,
będące różnicą pomiędzy wartością
pojazdu na fakturze, a wypłaconym
odszkodowaniem z AC lub OC.

LEASINGUJESZ CIĄGNIK SIODŁOWY Z NACZEPĄ O WARTOŚCI 300 000 zł 
W czterdziestym dziewiątym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa ciągnika siodłowego z naczepą spadnie o ponad 40%

GAP HV

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
166 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej ciągnika siodłowego z naczepą,
czyli 166 000 zł.

GAP PEŁNY
134 000 zł
GAP PEŁNY zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 134 000 zł,
będące różnicą pomiędzy wartością
ciągnika siodłowego z naczepą na
fakturze a wypłaconym
odszkodowaniem z AC lub OC.

Jak widzisz, dzięki dodatkowej ochronie GAP PEŁNY nie stracisz nawet złotówki

 GAP

Skorzystaj z GAP i zyskaj dodatkowe ubezpieczenie!

GAP gwarantuje dodatkowe odszkodowanie w przypadku utracenia bądź zniszczenia pojazdu.
W przypadku poniesienia szkody całkowitej lub kradzieży leasingowanego pojazdu, otrzymasz dodatkowo 20% wartości wypłaconego odszkodowania od Ubezpieczyciela.

GAP gwarantuje:

 • pokrycie zobowiązań wobec Finansującego bez dodatkowych obciążeń
 • zmniejszenie starty finansowej wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu nowego pojazdu, a jego wartością rynkową w chwili powstania szkody
 • wygodne, nieoprocentowane miesięczne raty (bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych)
 • bezpieczeństwo przez cały okres trwania umowy leasingu (nawet do 72 miesięcy)

LEASINGUJESZ SAMOCHÓD O WARTOŚCI 120 000 zł
W trzydziestym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa Twojego samochodu spadnie o ponad 40%

bez gap

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
68 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej pojazdu,
czyli 68 000 zł.

GAP
13 600 zł
GAP  zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 13 600 zł,
pozwalające na spłatę zobowiązań wobec Leasingodawcy.

UTRACONA WARTOŚĆ POJAZDU
38 400 zł

Łączne odszkodowanie wyniesie więc 81 600 zł.
Jak widzisz dzięki dodatkowej ochronie GAP zmniejszysz stratę o 13 600 zł.

LEASINGUJESZ CIĄGNIK SIODŁOWY Z NACZEPĄ O WARTOŚCI 300 000 zł 
W czterdziestym dziewiątym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa ciągnika siodłowego z naczepą spadnie o ponad 40%

bez GAP

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
166 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej ciągnika siodłowego z naczepą,
czyli 166 000 zł.

UTRACONA WARTOŚĆ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO Z NACZEPĄ
100 800 zł

GAP
134 000 zł
GAP zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 134 000 zł,
będące różnicą pomiędzy wartością
ciągnika siodłowego z naczepą na
fakturze a wypłaconym
odszkodowaniem z AC lub OC.

Jak widzisz dzięki dodatkowej ochronie GAP zmniejszysz stratę o 33 200 zł.

Ubezpieczenie komunikacyjne

 

 • ubezpieczenie roczne z gwarantowaną obsługą przy wznowieniu polisy
 • ubezpieczenie wieloletnie ze stałą wysokością składki przez okres finansowania
 • brak udziału własnego i zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia
 • możliwość wyboru formy płatności za ubezpieczenie w jednej, dwóch, czterech lub dwunastu ratach 
 • możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości netto lub brutto
 • własna sieć naprawcza.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Dzięki współpracy z Europ Assistance Polska Sp. z o.o. oferujemy ochronę ubezpieczeniową samochodów osobowych, ciężarowych oraz dostawczych.

Co oferujemy?

 • wymianę koła, dostarczenie paliwa
 • holowanie oraz pojazd zastępczy na czas naprawy
 • możliwość kontynuowania podróży w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku
 • zakwaterowanie i wyżywienie oraz pomoc medyczną w czasie awarii
 • dostęp do całodobowego Centrum Pomocy Alarmowego Assistance
 • pomoc informacyjna i usługa Concierge.

Ubezpieczenie CPI

Stanowi zabezpieczenie finansowe Twoje i Twoich bliskich w razie nieoczekiwanych zdarzeń, które uniemożliwiają spłatę zobowiązania względem leasingodawcy. CPI zapewnia również ochronę współmałżonka lub wspólnika w przypadku śmierci Korzystającego.

Model i przedmiot ubezpieczenia:

 • przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego/Korzystającego
 • ochrona współmałżonka lub wspólnika w przypadku śmierci Korzystającego
 • ochrona Finansującego na wypadek niewypłacalności rodziny lub wspólnika.

Zasady przystępowania do ubezpieczenia:

 • tylko na podstawie deklaracji – bez wniosku medycznego
 • okres ochrony minimum 12 miesięcy
 • ubezpieczony – od 18 do 65 roku życia
 • w ramach jednej umowy mogą zostać objęci wszyscy Korzystający spełniający warunki (nie więcej niż 4 osoby).

Wypłata odszkodowania:

 • suma niewymaganych i niezapłaconych rat leasingowych wraz z wartością końcową na dzień wystąpienia zdarzenia – saldo zadłużenia
 • wypłacone świadczenie Ubezpieczający zaliczy na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z umowy leasingu
 • w przypadku gdy w dniu śmierci, Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do więcej niż jednej umowy leasingu, świadczenie będzie obliczane maksymalnie do wysokości 400 000 PLN
 • w przypadku gdy do umowy przystąpi więcej niż jedna osoba, wypłata odszkodowania będzie proporcjonalna.

Ubezpieczenie NNW „Bezpieczny w IMPULS-LEASING”

To dodatkowe zabezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków doznanych na terytorium Polski. Złamanie ręki czy inny trwały uszczerbek na zdrowiu są bardzo nieprzyjemne. Nikt i nic nie zrekompensuje nam bólu i stresu związanego z każdym wypadkiem, który może zdarzyć się wszędzie: na drodze, w pracy, na wakacjach, podczas weekendu na działce itp. Dzięki NNW możemy liczyć na dodatkowy ekwiwalent finansowy – suma ubezpieczenia aż do 30 tys.

Program obejmuje:

 • różne rodzaje uszczerbków na zdrowiu – od skręceń po bardzo poważne uszkodzenia ciała 
 • śmierć w ramach nieszczęśliwego wypadku
 • niezdolność do pracy, częściowe i trwałe inwalidztwo
 • rozszerzenie o następstwa zawałów serca, udarów mózgu
 • zwrot kosztów środków pomocniczych ortopedycznych i odbudowy stomatologicznej.

I zapewnia:

 • wizyty lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków
 • transport do placówki medycznej i z placówki do miejsca pobytu
 • pomoc domowa i opieka nad dziećmi, pomoc psychologiczna
 • w przypadku hospitalizacji poinformowanie rodzinę i miejsce pracy.

Ubezpieczenie majątku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia (w tym: szkody powstałe w wyniku wybuchu, ognia i innych zdarzeń losowych szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji do pełnej sumy ubezpieczenia).

Sprzęt przenośny

Dla sprzętu przenośnego dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony o: szkody w sprzęcie elektronicznym używanym do prac służbowych powstałych poza miejscem ubezpieczenia, na terenie RP, szkody powstałe przez upadek.

Maszyny budowlane, wózki widłowe

Dla maszyn samobieżnych, budowlanych mobilnych o wartości powyżej 400.000 zł wymagane jest posiadanie sprawnego  systemu GPS. Fakt montażu oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi. 

Maszyny i urządzenia produkcyjne wymagające montażu na stanowisku pracy

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować montaż oraz okres prób i testów aż do odbioru eksploatacyjnego przez okres nie dłuższy niż 11 tygodni. Przedłużenie tego okresu wymaga przekazania informacji pisemnej do IIPOL, a następnie  zgody Ubezpieczyciela.