Ubezpieczenia IMPULS-INSURANCE

Cenimy naszych Klientów – dlatego robimy wszystko, aby zapewnić im maksimum bezpieczeństwa.

Proponujemy szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczając się za pośrednictwem naszej firmy Klienci mogą skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnych i wynegocjowanych przez nas warunków, a także zaoszczędzić swój cenny czas, który musieliby poświęcić na dopełnienie żmudnych formalności.

 GAP PEŁNY

Skorzystaj z ubezpieczenia GAP PEŁNY i poczuj się bezpiecznie!

GAP PEŁNY gwarantuje odzyskanie pełnej wartości fakturowej utraconego lub zniszczonego pojazdu.

W przypadku poniesienia szkody całkowitej lub kradzieży leasingowanego pojazdu, otrzymasz różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a wartością pojazdu z rozliczenia szkody całkowitej od Ubezpieczyciela AC lub OC.

Jako Nasz Klient otrzymujesz możliwość przeznaczenia środków z odszkodowania na opłatę wstępną przy kolejnym leasingu, dzięki czemu unikasz kosztów związanych z zakończeniem finansowania po szkodzie całkowitej.

GAP PEŁNY gwarantuje:

 • pełną ochronę przed spadkiem wartości pojazdu
 • dodatkowe środki pozwalające na zakup nowego pojazdu tej samej klasy – w pierwszych pięciu latach eksploatacji: 100%; w kolejnych latach: 50% różnicy
 • szybką wypłatę odszkodowania, bez zbędnych formalności
 • bezpieczeństwo przez cały okres trwania umowy leasingu (nawet do 72 miesięcy)
 • niski koszt ubezpieczenia w stosunku do zakresu świadczonej ochrony
 • wygodne, nieoprocentowane miesięczne raty (bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych).

 

Zobacz jak GAP PEŁNY ochroni Twój samochód!

LEASINGUJESZ SAMOCHÓD O WARTOŚCI 120 000 zł
W trzydziestym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa Twojego samochodu spadnie o ponad 40%

GAP

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
68 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej pojazdu,
czyli 68 000 zł.

GAP PEŁNY
52 000 zł
GAP PEŁNY zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 52 000 zł,
będące różnicą pomiędzy wartością
pojazdu na fakturze, a wypłaconym
odszkodowaniem z AC lub OC.

LEASINGUJESZ CIĄGNIK SIODŁOWY Z NACZEPĄ O WARTOŚCI 300 000 zł 
W czterdziestym dziewiątym miesiącu użytkowania, wartość rynkowa ciągnika siodłowego z naczepą spadnie o ponad 40%

GAP HV

WYPŁATA OD UBEZPIECZYCIELA
166 000 zł 

W wyniku szkody całkowitej otrzymasz
od Ubezpieczyciela odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej ciągnika siodłowego z naczepą,
czyli 166 000 zł.

GAP PEŁNY
134 000 zł
GAP PEŁNY zagwarantuje dodatkowe
odszkodowanie w wysokości 134 000 zł,
będące różnicą pomiędzy wartością
ciągnika siodłowego z naczepą na
fakturze a wypłaconym
odszkodowaniem z AC lub OC.

Jak widzisz, dzięki dodatkowej ochronie GAP PEŁNY nie stracisz nawet złotówki
Ubezpieczenie komunikacyjne

 

 • ubezpieczenie roczne z gwarantowaną obsługą przy wznowieniu polisy
 • ubezpieczenie wieloletnie ze stałą wysokością składki przez okres finansowania
 • brak udziału własnego i zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia
 • możliwość wyboru formy płatności za ubezpieczenie w jednej, dwóch, czterech lub dwunastu ratach 
 • możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości netto lub brutto
 • własna sieć naprawcza.
Ubezpieczenie ASSISTANCE

Dzięki współpracy z Europ Assistance Polska Sp. z o.o. oferujemy ochronę ubezpieczeniową samochodów osobowych, ciężarowych oraz dostawczych.

Co oferujemy?

 • wymianę koła, dostarczenie paliwa
 • holowanie oraz pojazd zastępczy na czas naprawy
 • możliwość kontynuowania podróży w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku
 • zakwaterowanie i wyżywienie oraz pomoc medyczną w czasie awarii
 • dostęp do całodobowego Centrum Pomocy Alarmowego Assistance
 • pomoc informacyjna i usługa Concierge.
Ubezpieczenie CPI

Stanowi zabezpieczenie finansowe Twoje i Twoich bliskich w razie nieoczekiwanych zdarzeń, które uniemożliwiają spłatę zobowiązania względem leasingodawcy. CPI zapewnia również ochronę współmałżonka lub wspólnika w przypadku śmierci Korzystającego.

Model i przedmiot ubezpieczenia:

 • przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego/Korzystającego
 • ochrona współmałżonka lub wspólnika w przypadku śmierci Korzystającego
 • ochrona Finansującego na wypadek niewypłacalności rodziny lub wspólnika.

Zasady przystępowania do ubezpieczenia:

 • tylko na podstawie deklaracji – bez wniosku medycznego
 • okres ochrony minimum 12 miesięcy
 • ubezpieczony – od 18 do 65 roku życia
 • w ramach jednej umowy mogą zostać objęci wszyscy Korzystający spełniający warunki (nie więcej niż 4 osoby).

Wypłata odszkodowania:

 • suma niewymaganych i niezapłaconych rat leasingowych wraz z wartością końcową na dzień wystąpienia zdarzenia – saldo zadłużenia
 • wypłacone świadczenie Ubezpieczający zaliczy na poczet spłaty zobowiązania wynikającego z umowy leasingu
 • w przypadku gdy w dniu śmierci, Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do więcej niż jednej umowy leasingu, świadczenie będzie obliczane maksymalnie do wysokości 400 000 PLN
 • w przypadku gdy do umowy przystąpi więcej niż jedna osoba, wypłata odszkodowania będzie proporcjonalna.
Ubezpieczenie NNW „Bezpieczny w IMPULS-LEASING”

To dodatkowe zabezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków doznanych na terytorium Polski. Złamanie ręki czy inny trwały uszczerbek na zdrowiu są bardzo nieprzyjemne. Nikt i nic nie zrekompensuje nam bólu i stresu związanego z każdym wypadkiem, który może zdarzyć się wszędzie: na drodze, w pracy, na wakacjach, podczas weekendu na działce itp. Dzięki NNW możemy liczyć na dodatkowy ekwiwalent finansowy – suma ubezpieczenia aż do 30 tys.

Program obejmuje:

 • różne rodzaje uszczerbków na zdrowiu – od skręceń po bardzo poważne uszkodzenia ciała 
 • śmierć w ramach nieszczęśliwego wypadku
 • niezdolność do pracy, częściowe i trwałe inwalidztwo
 • rozszerzenie o następstwa zawałów serca, udarów mózgu
 • zwrot kosztów środków pomocniczych ortopedycznych i odbudowy stomatologicznej.

I zapewnia:

 • wizyty lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków
 • transport do placówki medycznej i z placówki do miejsca pobytu
 • pomoc domowa i opieka nad dziećmi, pomoc psychologiczna
 • w przypadku hospitalizacji poinformowanie rodzinę i miejsce pracy.
Ubezpieczenie majątku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia (w tym: szkody powstałe w wyniku wybuchu, ognia i innych zdarzeń losowych szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji do pełnej sumy ubezpieczenia).

Sprzęt przenośny

Dla sprzętu przenośnego dodatkowo zakres ochrony zostaje rozszerzony o: szkody w sprzęcie elektronicznym używanym do prac służbowych powstałych poza miejscem ubezpieczenia, na terenie RP, szkody powstałe przez upadek.

Maszyny budowlane, wózki widłowe

Dla maszyn samobieżnych, budowlanych mobilnych o wartości powyżej 400.000 zł wymagane jest posiadanie sprawnego  systemu GPS. Fakt montażu oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi. 

Maszyny i urządzenia produkcyjne wymagające montażu na stanowisku pracy

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować montaż oraz okres prób i testów aż do odbioru eksploatacyjnego przez okres nie dłuższy niż 11 tygodni. Przedłużenie tego okresu wymaga przekazania informacji pisemnej do IIPOL, a następnie  zgody Ubezpieczyciela.