Opcje finansowania dla Twojej firmy

Wybór odpowiedniego sposobu finansowania jest kluczowy dla każdej firmy planującej inwestycje w nowe środki trwałe. W zależności od potrzeb i specyfiki działalności, przedsiębiorcy mogą wybierać spośród różnych form finansowania, takich jak leasing operacyjny, leasing finansowy czy pożyczka. Każda z tych opcji ma swoje unikalne zalety i może przynieść różne korzyści podatkowe oraz operacyjne. W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowo każdą z tych form finansowania, omówimy warunki umów oraz wskażemy, jak unikać typowych pułapek przy ich wyborze. Dzięki temu będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to popularna forma finansowania, która pozwala na zaliczenie wszystkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Aby umowa leasingu operacyjnego była zgodna z przepisami, musi spełniać trzy podstawowe warunki:

 1. Umowa musi być zawarta na czas określony.
 2. Okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji.
 3. Suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Korzyści podatkowe

Korzystający z leasingu operacyjnego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów następujące wydatki:

 • Wstępną opłatę leasingową
 • Raty leasingowe
 • Wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • Koszty ubezpieczenia

Dodatkowo, podatek VAT jest w całości do odliczenia, z wyjątkiem samochodów osobowych, dla których obowiązuje limitowany procent odliczenia.

Leasing finansowy

Leasing finansowy różni się od operacyjnego przede wszystkim tym, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty leasingowej stanowiącą odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej. W leasingu finansowym nie występuje opcja wykupu, ponieważ korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Warunki umowy leasingu finansowego

Aby umowa leasingu finansowego była ważna, musi spełniać następujące warunki:

 1. Umowa musi być zawarta na czas określony.
 2. Suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.
 3. Umowa musi zawierać postanowienie o prawie korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Korzyści podatkowe

W leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:

 • Część odsetkową raty leasingowej
 • Wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • Koszty ubezpieczenia
 • Amortyzację sprzętu

Podobnie jak w leasingu operacyjnym, VAT jest w całości do odliczenia, z wyłączeniem samochodów osobowych, dla których obowiązuje limitowany procent odliczenia.

Pożyczka

Pożyczka stanowi alternatywną formę finansowania inwestycji wobec leasingu. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla firm ubiegających się o dotacje unijne oraz przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT. W ramach tej formy finansowania, pożyczkobiorca staje się prawnym właścicielem finansowanych przedmiotów. Spłata rat pożyczki w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Korzyści z umowy pożyczki

 • Pożyczkobiorca jest właścicielem przedmiotu.
 • Możliwość ubiegania się o dotacje unijne – pożyczkobiorca występuje jako nabywca na fakturze zakupu środka trwałego.
 • Zmniejszenie obciążenia podatkowego firmy: raty pożyczki są zwolnione z VAT.
 • Brak ograniczeń dotyczących minimalnego okresu trwania umowy i wysokości wartości końcowej.

Korzyści podatkowe

Pożyczkobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:

 • Część odsetkową raty pożyczki
 • VAT (w całości, z wyłączeniem samochodów osobowych, dla których obowiązuje limitowany procent odliczenia)
 • Wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • Amortyzację sprzętu
 • Koszty ubezpieczenia

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego modelu finansowania zależy od specyficznych potrzeb i sytuacji finansowej firmy. Leasing operacyjny i finansowy oferują różne korzyści podatkowe i operacyjne, a pożyczka może być idealnym rozwiązaniem dla firm ubiegających się o dotacje unijne lub tych, które nie są płatnikami VAT. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie opcje, aby wybrać najlepszą formę finansowania dla swojej firmy.

Więcej informacji

Jeśli interesuje Cię zakup przedmiotów poleasingowych lub chcesz zdobyć więcej informacji, skontaktuj się z nami. Nasz zespół doradców chętnie odpowie na wszelkie pytania i pomoże wybrać produkty spełniające potrzeby Twojej firmy.