Poznaj nas bliżej

,,Jeśli firma nie koncentruje się na jakości,
to w najlepszym przypadku jest skazana na przeciętność” ~ A. Gurak

Andrzej Gurak, MBA
Prezes Zarządu
IMPULS-LEASING Polska
oraz
IMPULS-INSURANCE Polska
Sławomir Sołtysiak, MBA
Wiceprezes Zarządu
IMPULS-LEASING Polska
oraz
IMPULS-INSURANCE Polska

Andrzej Gurak od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IMPULS-LEASING Polska oraz IMPULS-INSURANCE Polska i jest odpowiedzialny za strategię oraz Departamenty: Sprzedaży, Marketingu, Wsparcia Sprzedaży i Jakości Procesów Biznesowych oraz HR.

W latach 1996-2005 był związany z Grupą Raiffeisen. Początkowo pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., później w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. W momencie przejścia z Raiffeisen Bank Polska S.A. do Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Korporacyjnych. W Raiffeisen-Leasing zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu. Jako Prezes Zarządu był odpowiedzialny za strategię, sprzedaż, marketing.

W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcje menedżerskie
w międzynarodowych firmach działających w sektorach nieruchomości i doradztwa menedżerskiego w Kanadzie. W latach 1991–1993 był menedżerem w firmie deweloperskiej North American Property Group, a od 1994 pracował w firmie doradczej Hatch Associates Ltd.

Andrzej Gurak jest absolwentem Uniwersytetu McGill w Montrealu oraz Uniwersytetu York w Toronto, gdzie otrzymał tytuł
Master of Business Administration (MBA).

Sławomir Sołtysiak od 2009 roku zajmował stanowisko Członka Zarządu IMPULS-LEASING Polska oraz IMPULS-INSURANCE Polska, a od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu
i jest odpowiedzialny za Departamenty: Operacji i Administracji, Finansów i Księgowości, Prawny, Zarządzania Ryzykiem, IT
i Windykacji.

 Sławomir Sołtysiak w latach 1999-2005 był związany z Grupą Raiffeisen w Polsce. Początkowo, przez dwa lata, pracował
w Raiffeisen Bank Polska w Departamencie Klientów Korporacyjnych, potem do lipca 2005 zajmował różne stanowiska (Dyrektor Sprzedaży ds. Sieci, Dyrektor odpowiedzialny
za Operacje i IT) w Raiffeisen – Leasing Polska. Od lipca 2005 Sławomir Sołtysiak pełnił funkcje Członka Zarządu Fiat Bank Polska a później był odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek Polski spółki AAA Auto jako Dyrektor Generalny. W ostatnim okresie Sławomir Sołtysiak związany był z EFG Eurobank (Polbank).

Przed rokiem 1999 Sławomir Sołtysiak zdobywał doświadczenie
w firmach międzynarodowych w Kanadzie, gdzie  pełnił różne funkcje w Departamentach Sprzedaży i Finansów.

Sławomir Sołtysiak jest absolwentem Uniwersytetu York w Toronto oraz Uniwersytetu w Ottawie gdzie otrzymał tytuł
Master of Business Administration (MBA).